เรื่อง : โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 16 มิถุนายน 2562 (17:35 น.)   เข้าชม 240

โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)

ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์