เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศรัณยา มหาสุขบุญวงศ์ ผ่านคัดเลือกโครงการ Sakura Science High School Program

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศรัณยา มหาสุขบุญวงศ์ ผ่านคัดเลือกโครงการ Sakura Science High School Program 16 มิถุนายน 2562 (17:27 น.)   เข้าชม 191

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวศรัณยา  มหาสุขบุญวงศ์ ม.6/1

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาดูงานตามโครงการ

Sakura Science High School Program ประจำปี 2562

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2562