เรื่อง : ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน แหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน แหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ 10 ตุลาคม 2561 (10:50 น.)   เข้าชม 353