ข่าวสารทั่วไป


.

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม.ต้น
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
28 พฤศจิกาคม 2562 (16:32 น.)   เข้าชม 110
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
20 พฤศจิกาคม 2562 (12:46 น.)   เข้าชม 70
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องบินพลังยาง ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องบินพลังยาง สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
20 พฤศจิกาคม 2562 (12:12 น.)   เข้าชม 50
กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-3ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนบุญวัฒนา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
20 พฤศจิกาคม 2562 (12:06 น.)   เข้าชม 47
SMTE Science Camp 2019
SMTE Science Camp 2019 Science Project : Presenation Techniques Boonwattana School October 25th, 2019
31 ตุลาคม 2562 (14:55 น.)   เข้าชม 97