ข่าวสารทั่วไป


.

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 4
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
16 มิถุนายน 2562 (22:03 น.)   เข้าชม 86
โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
16 มิถุนายน 2562 (17:35 น.)   เข้าชม 90
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศรัณยา มหาสุขบุญวงศ์ ผ่านคัดเลือกโครงการ Sakura Science High School Program
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรัณยา  มหาสุขบุญวงศ์ ม.6/1 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาดูงานตามโครงการ Sakura Science High School Program ประจำปี 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2562
16 มิถุนายน 2562 (17:27 น.)   เข้าชม 56